داکیومنت کدایگنایتر

پست‌های این داکیومنت هنوز به صورت کامل ترجمه نشده است.
کدایگنایتر کدایگنایتر یک فریمورک اپن‌سورس است که با استفاده از زبان PHP توسعه داده شده است. استفاده از کدایگنایتر نیز مانند هر فریمورک دیگری باعث افزایش سرعت کدنویسی می‌شود و سرعت توسعه پروژه را افزایش می‌دهد. از ویژگی‌های کلیدی این فریمورک می‌توان به حجم کم و در حین حال پرفورمنس بالا اشاره کرد. کدایگنایتر مستندات کاملی دارد و یادگیری آن ساده است.

فهرست محتوا

 1. به کدایگنایتر خوش آمدید
 2. نصب
 3. بررسی اجمالی
 4. خودآموز
 5. Contributing to CodeIgniter در صف ترجمه
  • Writing CodeIgniter Documentation در صف ترجمه
  • Developer’s Certificate of Origin 1.1 در صف ترجمه
 6. مباحث کلی
 7. لایبرری‌ها در صف ترجمه
  • Benchmarking Class در صف ترجمه
  • Caching Driver در صف ترجمه
  • Calendaring Class در صف ترجمه
  • Shopping Cart Class در صف ترجمه
  • Config Class در صف ترجمه
  • Email Class در صف ترجمه
  • Encrypt Class در صف ترجمه
  • Encryption Library در صف ترجمه
  • File Uploading Class در صف ترجمه
  • Custom Function Calls در صف ترجمه
  • FTP Class در صف ترجمه
  • Image Manipulation Class در صف ترجمه
  • Image Manipulation Class در صف ترجمه
  • Javascript Class در صف ترجمه
  • Language ClassLanguage Class در صف ترجمه
  • Loader Class در صف ترجمه
  • Migrations Class در صف ترجمه
  • Output Class در صف ترجمه
  • Pagination Class در صف ترجمه
  • Template Parser Class در صف ترجمه
  • Security Class در صف ترجمه
  • Session Library در صف ترجمه
  • HTML Table Class در صف ترجمه
  • Trackback Class در صف ترجمه
  • Typography Class در صف ترجمه
  • Unit Testing Class در صف ترجمه
  • URI Class در صف ترجمه
  • لایبرری‌ها در صف ترجمه
  • User Agent Class در صف ترجمه
  • XML-RPC and XML-RPC Server Classes در صف ترجمه
  • Zip Encoding Class در صف ترجمه
 8. Database Reference در صف ترجمه
  • Database Quick Start: Example Code در صف ترجمه
  • Database Configuration در صف ترجمه
  • Connecting to your Database در صف ترجمه
  • Queries در صف ترجمه
  • Generating Query Results در صف ترجمه
  • Query Helper Methods در صف ترجمه
  • Query Builder Class در صف ترجمه
  • Transactions در صف ترجمه
  • Database Metadata در صف ترجمه
  • Database Reference در صف ترجمه
  • Database Caching Class در صف ترجمه
  • Database Forge Class در صف ترجمه
  • Database Utility Class در صف ترجمه
  • DB Driver Reference در صف ترجمه
 9. هلپرفانکشن‌ها