• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

سورس کد ورژن‌های مختلف کدایگنایتر بر روی گیت‌هاب موجود است و می‌توانید از صفحه دانلود کدایگنایتر لیست ورژن‌ها را مشاهده و دانلود کنید.

گیت‌هاب

گیت یک سیستم کنترل ورژن توزیع شده است.

گیت‌هاب دسترسی عمومی به گیت را فراهم می‌کند.

از نسخه 2.0.3، ورژن‌های استیبل (نسخه‌های پایدار) از طریق گیت‌هاب نیز قابل دسترسی هستند.


سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت