• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

تصویر زیر روند کلی گردش داده در کدایگنایتر را نشان می‌دهد.

فلوچارت کدایگنایتر

  1. index.php مسئول بررسی تمامی درخواست‌های ارسال شده به سیستم است و ریسورس‌های اصلی مورد نیاز جهت اجرای کدایگنایتر را نیز فراخوانی و مقداردهی می‌کند.
  2. روتر (Router) درخواست HTTP رو بررسی می‌کند تا کاری که قرار است با این درخواست انجام شود را مشخص کند. (روتر به معنی مسیریاب است و وظیفه هدایت درخواست‌ها را دارد.)
  3. اگر فایل کش (Cache) متناسب با این درخواست، وجود داشته باشد، مستقیماً برای مرورگر ارسال می‌شود و سلسله عملیات و دستورات متعارف و عادی تعیین شده جهت پاسخگویی به این درخواست کنار گذاشته می‌شوند.
  4. از لحاظ امنیتی، قبل از اینکه کنترلر اپلیکیشن بارگذاری شود، درخواست HTTP و هرگونه ورودی ارسال شده توسط کاربر، فیلتر می‌شود.
  5. مدل، کتابخانه‌های هسته، هلپرها (Helpers) و هرگونه ریسورس موردنیاز دیگری برای پردازش یک درخواست مشخص، توسط کنترلر لود (Load) می‌شوند.
  6. ویو (View) نهایی، رندر (Render) می‌شود و جهت نمایش به مرورگر ارسال می‌شود. اگر کش فعال باشد، جهت استفاده برای درخواست‌های بعدی، ابتدا ویو کش می‌شود.

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت