• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

کلیه لایبرری‌های در دسترس کدیگنایتر در دایرکتوری system/libraries قرار دارند. در اغلب موارد برای استفاده از این لایبرری‌ها، باید با استفاده از متد زیر آن را در یک کنترلر لود کنید:

$this->load->library('class_name');

در مثال بالا class_name نام کلاسی است که قصد فراخوانی آن را دارید. برای مثال برای بارگذاری لایبرری Form Validation باید کلاس زیر را لود کنید:

$this->load->library('form_validation');

پس از لود هر لایبرری، برای استفاده از آن باید داکیومنت مربوط به آن را مطالعه کنید. علاوه بر این، چندین لایبرری را می‌توان به صورت همزمان لود کرد. برای اینکار در هنگام لود، نام لایبرری‌ها را به صورت آرایه به متد ارسال کنید.

$this->load->library(array('email', 'table'));

لایبرری خود را بسازید

برای ساخت لایبرری خود، ساخت لایبرری در کدایگنایتر را مطالعه کنید.


سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت