• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

پیش‌فرض تیم توسعه کدایگنایتر این است که قصد دارید از کدایگنایتر تنها برای مدیریت یک اپلیکیشن استفاده کنید که در دایرکتوری application/ قرار دارد. گرچه امکان مدیریت مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌ها توسط یک هسته مشترک وجود دارد، حتی می‌توانید نام دایرکتوری اپلیکیشن خود را تغییر داده و حتی مکان آن را تغییر دهید.

تغییر نام دایرکتوری اپلیکیشن

اگر می‌خواهید نام دایرکتوری اپلیکیشن خود را تغییر دهید، باید فایل index.php را باز کنید و نام مورد نظر را به عنوان مقدار متغییر $application_folder قرار دهید.

$application_folder = 'application';

تغییر مکان دایرکتوری اپلیکیشن

امکان جابجایی دایرکتوری اپلیکیشن به مکانی دیگر نسبت به ریشه (root) در سرور شما نیز وجود دارد. برای انجام این کار فایل index.php را باز کنید و مقدار متغییر $application_folder را برابر مسیر کامل آن قرار دهید:

$application_folder = '/path/to/your/application';

اجرای چندین اپلیکیشن با یکبار نصب کدایگنایتر

اگر می‌خواهید یکبار کدایگنایتر را نصب کنید و با اشتراک‌گذاری آن چندین اپلیکیشن مختلف را مدیریت کنند، تمامی دایرکتوری‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها را در ساب‌دایرکتوری‌های جداگانه در یک دایرکتوری مشترک مثلا applications قرار دهید.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید دو اپلیکیشن با نام‌های "foo" و "bar" بسازید. باید ساختار دایرکتوری‌های اپلیکیشن مانند ساختار زیر باشد:

applications/foo/
applications/foo/config/
applications/foo/controllers/
applications/foo/libraries/
applications/foo/models/
applications/foo/views/
applications/bar/
applications/bar/config/
applications/bar/controllers/
applications/bar/libraries/
applications/bar/models/
applications/bar/views/

برای انتخاب یک اپلیکیشن خاص برای استفاده، فایل index.php را باز کنید و متغییر $application_folder را مقداردهی کنید. برای مثال، برای انتخاب اپلیکیشن "foo" برای استفاده، این متغییر به شکل زیر مقداردهی می‌شود.

$application_folder = 'applications/foo';

توجه

هر کدام از اپلیکیشن‌ها به فایل index.php جداگانه‌ای نیاز دارند. برای فایل index.php می‌توانید هر نام دلبخواهی را انتخاب کنید.

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت