وبلاگ

لینوکسلینوکس نام خانواده‌ای از سیستم عامل‌های رایگان و اپن‌سورس هستند که بر پایه کرنل لینوکس هستند. درصد بالایی از سرورها از لینوکس استفاده می‌کنند.