• 3.1.9
 • در حال تکمیل
 • فعال

فایل هلپر Directory حاوی فانکشن‌هایی است که به شما در کار با دایرکتوری‌ها کمک می‌کنند.

نحوه بارگذاری این هلپرفانکشن

با کد زیر می‌توانید این هلپرفانکشن را لود کنید:

$this->load->helper('directorya');

فانکشن‌های موجود

با لود این هلپر، فانکشن زیر در دسترس خواهند بود:

directory_map($source_dir[, $directory_depth = 0[, $hidden = FALSE]])
پارامترها
 • $source_dir نوع استرینگ - مسیر دایرکتوری مبدا
 • $directory_depth نوع عدد صحیح - عمق دایرکتوری‌ها برای پیمایش (0 = کاملا بازگشتی، 1 = دایرکتوری فعلی و غیره)
 • $hidden نوع بولین - آیا دایرکتوری‌های مخفی نیز در آرایه بازگشتی وجود داشته باشند
مقدار بازگشتی آرایه‌ای از فایل‌ها
نوع مقدار بازگشتی آرایه

مثال‌ها:

$map = directory_map('./mydirectory/');

نکته

مسیرها تقریبا همیشه به فایل index.php اصلی شما وابسته هستند.

ساب‌فولدرها یا زیرپوشه‌های داخل دایرکتوری نیز در آرایه بازگشتی قرار خواهند گرفت. اگر می‌خواهید عمق بازگشت را کنترل کنید، می‌توانید این کار را با استفاده از پارامتر دوم (عدد صحیح) انجام دهید. عمق 1 تنها دایرکتوری سطح بالا (دایکتوری که مسیر آن به عنوان پارامتر اول داده شده است) را برمی‌گرداند.

$map = directory_map('./mydirectory/', 1);

به صورت پیش‌فرض، فایل‌های مخفی در آرایه بازگشتی قرار نخواهند گرفت. برای بازنویسی این رفتار، می‌توانید پارامتر سوم این فانکشن را true (بولین) قرار دهید:

$map = directory_map('./mydirectory/', FALSE, TRUE);

نام هر پوشه، یک ایندکس از آرایه (یعنی یک عنصر یا المان از آرایه به صورت انجمنی) خواهد بود، در حالی که مقدار این خانه‌های آرایه، یک آرایه از فایل‌های داخل آن است که اندیس عددی دارند. مثال زیر یک آرایه معمولی را نشان می‌دهد:

Array (
    [libraries] => Array
        (
            [0] => benchmark.html
            [1] => config.html
            ["database/"] => Array
                (
                    [0] => query_builder.html
                    [1] => binds.html
                    [2] => configuration.html
                    [3] => connecting.html
                    [4] => examples.html
                    [5] => fields.html
                    [6] => index.html
                    [7] => queries.html
                )
            [2] => email.html
            [3] => file_uploading.html
            [4] => image_lib.html
            [5] => input.html
            [6] => language.html
            [7] => loader.html
            [8] => pagination.html
            [9] => uri.html
        )

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت