• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

فایل هلپرفانکشن Language حاوی فانکشن‌هایی است که به شما در کار با فایل‌های زبان کمک می‌کنند.

نحوه بارگذاری این هلپرفانکشن

با کد زیر می‌توانید این هلپرفانکشن را لود کنید:

$this->load->helper('language');

فانکشن‌های موجود

با لود این هلپر، فانکشن‌های زیر در دسترس خواهند بود:

lang($line[, $for = ''[, $attributes = array()]])
پارامترها
  • $line نوع استرینگ - کلید خط زبان
  • $for نوع استرینگ - اتریبیوت (attribute) اچ‌تی‌ام‌ال for (شناسه (ID) عنصری که می‌خواهیم برای آن لیبل بسازیم) 
  • $attributes نوع آرایه - هر اتریبیوت اچ‌تی‌ام‌ال دیگری
مقدار بازگشتی خط زبان؛ در تگ اچ‌تی‌ام‌ام label، اگر پارامتر for خالی نباشد
نوع مقدار بازگشتی استرینگ

این فانکشن یک خط متن با سینتکس ساده شده را از فایل زبان لود شده بر‌گرداند، که احتمالا برای فایل‌های ویو مناسب‌تر از CI_Lang::line() است.

echo lang('language_key');
// Outputs: Language line

echo lang('language_key', 'form_item_id', array('class' => 'myClass'));
// Outputs: <label for="form_item_id" class="myClass">Language line</label>

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت