• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

از دیدگاه فنی و معماری، کدایگنایتر با اهداف زیر تولید شده است:

  • Dynamic Instantiation. در کدایگنایتر اجزا (Components) به صورت سراسری لود نمی‌شوند و تنها هنگامی لود می‌شوند که درخواست استفاده از آن‌ها به سیستم داده شود و سپس دستورالعمل‌های مربوط به آن‌ها انجام می‌شود. به صورت پیش‌فرض، تنها ریسورس‌های مورد نیاز هسته کدایگنایتر لود می‌شوند، به همین دلیل سیستم به صورت پیش‌فرض نیز خیلی سبک است.
  • Loose Coupling. واژه Coupling میزان اتکای اجزای سیستم بر یکدیگر را مشخص می‌کند. هر چه اجزا کمتر به یکدیگر وابسته باشند، قابلیت استفاده مجدد و انعطاف‌پذیری سیستم افزایش می‌یابد. هدف دولوپرهای کدایگنایتر هم کاهش loosely coupled یا میزان اتکای اجزای سیستم بر یکدیگر است.
  • Component Singularity. واژه Singularity به معنی میزان تمرکز اجزا روی یک هدف مشخص است. در کدایگنایتر به منظور بهره بردن از حداکثر کارایی، کلاس‌ها و متدهای آن‌ها تا حد زیادی مستقل هستند.

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت