• 3.1.9
  • در حال تکمیل
  • فعال

فایل هلپرفانکشن Number حاوی فانکشن‌هایی است که به شما در کار با داده‌های عددی کمک می‌کنند.

نحوه بارگذاری این هلپرفانکشن

با کد زیر می‌توانید این هلپرفانکشن را لود کنید:

$this->load->helper('number');

فانکشن‌های موجود

با لود این هلپر، فانکشن‌های زیر در دسترس خواهند بود:

byte_format($num[, $precision = 1])
پارامترها
  • $num نوع mixed (بیش از یک نوع ممکن است.) - تعداد بایت‌ها
  • $precision نوع عدد صحیح - دقت نقطه اعشار
مقدار بازگشتی استرینگ اندازه داده به صورت فرمت شده (یعنی دارای قالب‌بندی)
نوع مقدار بازگشتی استرینگ

اعداد را بر اساس اندازه آن‌ها، در قالب بایت و با افزودن پسوندی مناسب برمی‌گرداند.

echo byte_format(456); // Returns 456 Bytes
echo byte_format(4567); // Returns 4.5 KB
echo byte_format(45678); // Returns 44.6 KB
echo byte_format(456789); // Returns 447.8 KB
echo byte_format(3456789); // Returns 3.3 MB
echo byte_format(12345678912345); // Returns 1.8 GB
echo byte_format(123456789123456789); // Returns 11,228.3 TB

پارامتر دوم این فانکشن اختیاری است و برای تعیین دقت (میزان اعشار) نتیجه بازگشتی استفاده می‌شود:

echo byte_format(45678, 2); // Returns 44.61 KB

نکته

متن تولید شده توسط این فانکشن را در فایل language//number_lang.php می‌توانید پیدا کنید.


سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت