داکیومنت‌ها

هلپرفانکشن Number


3.1.9 در حال تکمیل فعال رایگان

فایل هلپرفانکشن Number حاوی فانکشن‌هایی است که به شما در کار با داده‌های عددی کمک می‌کنند.

نحوه بارگذاری این هلپرفانکشن

با کد زیر می‌توانید این هلپرفانکشن را لود کنید:

$this->load->helper('number');

فانکشن‌های موجود

با لود این هلپر، فانکشن‌های زیر در دسترس خواهند بود:

byte_format($num[, $precision = 1])
پارامترها
  • $num نوع mixed (بیش از یک نوع ممکن است.) - تعداد بایت‌ها
  • $precision نوع عدد صحیح - دقت نقطه اعشار
مقدار بازگشتی استرینگ اندازه داده به صورت فرمت شده (یعنی دارای قالب‌بندی)
نوع مقدار بازگشتی استرینگ

اعداد را بر اساس اندازه آن‌ها، در قالب بایت و با افزودن پسوندی مناسب برمی‌گرداند.

echo byte_format(456); // Returns 456 Bytes
echo byte_format(4567); // Returns 4.5 KB
echo byte_format(45678); // Returns 44.6 KB
echo byte_format(456789); // Returns 447.8 KB
echo byte_format(3456789); // Returns 3.3 MB
echo byte_format(12345678912345); // Returns 1.8 GB
echo byte_format(123456789123456789); // Returns 11,228.3 TB

پارامتر دوم این فانکشن اختیاری است و برای تعیین دقت (میزان اعشار) نتیجه بازگشتی استفاده می‌شود:

echo byte_format(45678, 2); // Returns 44.61 KB

نکته

متن تولید شده توسط این فانکشن را در فایل language//number_lang.php می‌توانید پیدا کنید.


سایر پست‌های داکیومنت