پلاگین

پلاگین (plugin) ابزاری است که به تنهایی کاربردی ندارد و وابسته به نرم‌افزار دیگری است. پلاگین بر روی نرم‌افزار اصلی (میزبان) نصب شده و امکانات یا قابلیت‌هایی اضافه می‌کنند.