لاراول

5.6.29 در حال تکمیل

لاراول
لاراول یک فریمورک برای ساخت اپلیکیشن تحت وب است. لاراول تلاش می‌کند تا با ساده‌سازی تسک‌های متداول استفاده شده در اکثر پروژه‌های تحت وب، از قبیل موتور مسیریابی سریع و ساده، استفاده از موتور قالب blade، مدیریت وابستگی‌ها توسط کامپوزر، امکان تعریف ساختار دیتابیس با تعریف کلاس‌های مایگریشن، پروسه توسعه پروژه‌ها را ساده‌تر کرده و به آن‌ها سرعت و امنیت بیشتری بخشد.
 • پیش‌گفتار
  • Release Notes در صف ترجمه
  • راهنمای آپگرید در صف ترجمه
  • Contribution Guide در صف ترجمه
 • Release Notes در صف ترجمه
 • راهنمای آپگرید در صف ترجمه
 • Contribution Guide در صف ترجمه
 • شروع
  • نصب
  • پیکربندی
  • ساختار دایرکتوری در صف ترجمه
  • Laravel Homestead در صف ترجمه
  • Laravel Valet در صف ترجمه
  • دپلویمنت در صف ترجمه
 • نصب
 • پیکربندی
 • ساختار دایرکتوری در صف ترجمه
 • Laravel Homestead در صف ترجمه
 • Laravel Valet در صف ترجمه
 • دپلویمنت در صف ترجمه
 • مفاهیم معماری
 • چرخه کار ریکوئست‌ها
 • Service Container در صف ترجمه
 • سرویس پرووایدرها
 • فسادها در صف ترجمه
 • Contracts در صف ترجمه
 • اصول اولیه
 • مسیریابی
 • میدلور
 • حفاظت در مقابل حملات CSRF
 • کنترلرها
 • HTTP Requests در صف ترجمه
 • HTTP Responses در صف ترجمه
 • ویوها
 • تولید URL
 • HTTP Session در صف ترجمه
 • Validation در صف ترجمه
 • Error Handling در صف ترجمه
 • Logging در صف ترجمه
 • فرانت‌اند
 • تمپلت‌های Blade
 • محلی‌سازی
 • JavaScript & CSS Scaffolding در صف ترجمه
 • Compiling Assets (Laravel Mix) در صف ترجمه
 • امنیت
  • Authentication در صف ترجمه
  • API Authentication (Passport) در صف ترجمه
  • Authorization در صف ترجمه
  • Encryption در صف ترجمه
  • Hashing در صف ترجمه
  • Resetting Passwords در صف ترجمه
 • Authentication در صف ترجمه
 • API Authentication (Passport) در صف ترجمه
 • Authorization در صف ترجمه
 • Encryption در صف ترجمه
 • Hashing در صف ترجمه
 • Resetting Passwords در صف ترجمه
 • مباحث عمیق‌تر
  • Artisan Console در صف ترجمه
  • Broadcasting در صف ترجمه
  • Cache در صف ترجمه
  • Collections در صف ترجمه
  • Events در صف ترجمه
  • File Storage در صف ترجمه
  • Helpers در صف ترجمه
  • Mail در صف ترجمه
  • Notifications در صف ترجمه
  • Package Development در صف ترجمه
  • Queues در صف ترجمه
  • Task Scheduling در صف ترجمه
 • Artisan Console در صف ترجمه
 • Broadcasting در صف ترجمه
 • Cache در صف ترجمه
 • Collections در صف ترجمه
 • Events در صف ترجمه
 • File Storage در صف ترجمه
 • Helpers در صف ترجمه
 • Mail در صف ترجمه
 • Notifications در صف ترجمه
 • Package Development در صف ترجمه
 • Queues در صف ترجمه
 • Task Scheduling در صف ترجمه
 • دیتابیس
 • دیتابیس: شروع در صف ترجمه
 • Database: Query Builder در صف ترجمه
 • دیتابیس: صفحه‌بندی
 • دیتابیس: مایگریشن
 • دیتابیس: سیدینگ
 • Redis در صف ترجمه
 • Eloquent ORM
  • Eloquent: Getting Started در صف ترجمه
  • Eloquent: Relationships در صف ترجمه
  • Eloquent: Collections در صف ترجمه
  • Eloquent: Mutators در صف ترجمه
  • Eloquent: API Resources در صف ترجمه
  • Eloquent: Serialization در صف ترجمه
 • Eloquent: Getting Started در صف ترجمه
 • Eloquent: Relationships در صف ترجمه
 • Eloquent: Collections در صف ترجمه
 • Eloquent: Mutators در صف ترجمه
 • Eloquent: API Resources در صف ترجمه
 • Eloquent: Serialization در صف ترجمه
 • Testing
  • Testing: Getting Started در صف ترجمه
  • HTTP Tests در صف ترجمه
  • Browser Tests (Laravel Dusk) در صف ترجمه
  • Database Testing در صف ترجمه
  • Mocking در صف ترجمه
 • Testing: Getting Started در صف ترجمه
 • HTTP Tests در صف ترجمه
 • Browser Tests (Laravel Dusk) در صف ترجمه
 • Database Testing در صف ترجمه
 • Mocking در صف ترجمه
 • Official Packages
  • Laravel Cashier در صف ترجمه
  • Envoy Task Runner در صف ترجمه
  • Laravel Horizon در صف ترجمه
  • API Authentication (Passport) در صف ترجمه
  • Laravel Scout در صف ترجمه
  • Laravel Socialite در صف ترجمه
 • Laravel Cashier در صف ترجمه
 • Envoy Task Runner در صف ترجمه
 • Laravel Horizon در صف ترجمه
 • API Authentication (Passport) در صف ترجمه
 • Laravel Scout در صف ترجمه
 • Laravel Socialite در صف ترجمه