کراس ولیدیشن (Cross-validation) تکنیکی برای ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی کننده به وسیله تقسیم نمونه اصلی به یک مجموعه‌ آموزشی (Training Set) برای آموزش مدل و یک مجموعه آزمایشی (Test Set) برای تست آن است.
مجتبی پاکزاد

مجتبی پاکزاد

حل مساله و چالش رو خیلی دوست دارم و رابطه خیلی خوبی با ریاضیات، برنامه‌نویسی و اقتصاد دارم. علاقه زیادی به هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و موضوعات مرتبط دارم.