CFD قراردادی بین طرفین معامله است که خریدار و فروشنده نامیده می‌شوند و به واسطه آن، فروشنده مابه‌تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان عقد قرارداد را می‌پردازد و اگر این تفاوت منفی باشد، خریدار باید مابه‌تفاوت را بپردازد. در واقع هدف از این قراردادها کسب مالکیت نیست، بلکه معامله صرفا به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت است.

مجتبی پاکزاد

مجتبی پاکزاد

حل مساله و چالش رو خیلی دوست دارم و رابطه خیلی خوبی با ریاضیات، برنامه‌نویسی و اقتصاد دارم. علاقه زیادی به هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و موضوعات مرتبط دارم.