سربار

سربار (Overhead)، هر ترکیب اضافی یا غیرمستقیمی از زمان، مموری، پهنای باند و یا سایر ریسورس‌ها است که برای اجرای یک تسک خاص مورد نیاز است.