شبکه عصبی

شبکه عصبی (Neural Network) سیستم‌های محاسباتی هستند که طراحی آن‌ها الهام گرفته از مغز است. اصطلاح شبکه عصبی در یادگیری ماشین، به شبکه‌های عصبی مصنوعی که برای حل مسائل هوش مصنوعی استفاده می‌شوند، اشاره دارد.