یادگیری ماشین

یادگیری ماشین (Machine Learning) در واقع زیر شاخه‌ای از هوش مصنوعی (Artificial intelligence) است که با طراحی الگوریتم‌ها و روش‌های یادگیری و با کمک داده‌ها به سیستم‌های کامپیوتری توانایی یادگیری می‌دهد.