ایتِرِشِن

ایتِرِشِن (Iteration) که به آن پیمایش و تکرار نیز می‌گویند را در پست مباحث پیشرفته در شی‌گرایی توضیح داده‌ایم، در واقع، ایتریشن تکرار عملی به منظور تولید دنباله‌ای از خروجی‌ها است. هر تکرار یک پروسه را یک Iteration می‌گویند و پایان هر Iteration نقطه شروع Iteration بعدی است. هر جا به این اصطلاح برخورد کردید، می‌توانید به جای آن، نوبت تکرار، دور و کلمات مشابه قرار دهید تا جمله را بهتر متوجه شوید. مثلا ایتریشن جاری 3 است، یعنی سومین دور تکرار حلقه است.