RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification باورژن http://baversion.com/terminologies اصطلاحات فنی باورژن fa-IR ایتِرِشِن ایتِرِشِن (Iteration) که به آن پیمایش و تکرار نیز می‌گویند را در پست مباحث پیشرفته در شی‌گرایی توضیح داده‌ایم، در واقع، ایتریشن تکرار عملی به منظور تولید دنباله‌ای از خروجی‌ها است. هر تکرار یک پروسه را یک Iteration می‌گویند و پایان هر Iteration نقطه شروع Iteration بعدی است. هر جا به این اصطلاح برخورد کردید، می‌توانید به جای آن، نوبت تکرار، دور و کلمات مشابه قرار دهید تا جمله را بهتر متوجه شوید. مثلا ایتریشن جاری 3 است، یعنی سومین دور تکرار حلقه است. http://baversion.com/terminologies/term/iteration http://baversion.com/terminologies/term/iteration Mon, 10 Dec 2018 23:34:52 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:34:52 +0330 سربار http://baversion.com/terminologies/term/overhead http://baversion.com/terminologies/term/overhead Mon, 10 Dec 2018 23:31:43 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:31:43 +0330 سیگنچرِ متد سیگنچرِ متد (method signature)، نام متد، پارامترها و نوع آن‌ها است. برای مثال در متد زیر، handle($request) سیگنچرِ متد handle است: http://baversion.com/terminologies/term/method-signature http://baversion.com/terminologies/term/method-signature Mon, 10 Dec 2018 23:23:19 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:23:19 +0330 افزونگی افزونگی(تکرار غیرضروری یا Redundant code) به تکرار اطلاعات بین یک یا چند فایل می‌گویند. افزونگی تکرار ذخیره‌سازی مقادیر یک یا بیش از یک صفت است. مثلا اگر حاصل یک معادله چندین بار محاسبه شود یا یک آرایه چندین بار مرتب (sort) شود و یا حتی دستوری را برای محاسباتی اجرا کنیم اما هیچگاه از این نتیجه از محاسبه استفاده نشود. http://baversion.com/terminologies/term/redundant-code http://baversion.com/terminologies/term/redundant-code Mon, 10 Dec 2018 23:20:53 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:20:53 +0330 فرانت کنترلر فرانت کنترلر یک الگوی طراحی نرم‌افزار (Software Design Pattern) است. در ابن دیزاین پترن، یک فایل (معمولا index.php) به عنوان یک کنترلر مسئول هندل کردن کلیه ریکوئست‌ها است و این فایل، کلیه فایل‌های بوت‌استرپ و فایل‌های مورد نیاز برای لود اولیه فریمورک یا اپلیکیشن را آماده‌سازی و فراخوانی می‌کند. این ساختار برای دولوپرهای وب‌اپلیکیشن، برای دستیابی به انعطاف‌پذیری (flexibility) و استفاده مجدد بدون افزونگی (تکرار غیرضروری یا code redundancy)، بسیار سودمند و مفید است. http://baversion.com/terminologies/term/front-controller http://baversion.com/terminologies/term/front-controller Mon, 10 Dec 2018 23:15:07 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:15:07 +0330 سی‌اف‌دی CFD قراردادی بین طرفین معامله است که خریدار و فروشنده نامیده می‌شوند و به واسطه آن، فروشنده مابه‌تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان عقد قرارداد را می‌پردازد و اگر این تفاوت منفی باشد، خریدار باید مابه‌تفاوت را بپردازد. در واقع هدف از این قراردادها کسب مالکیت نیست، بلکه معامله صرفا به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت است. http://baversion.com/terminologies/term/CFD http://baversion.com/terminologies/term/CFD Mon, 10 Dec 2018 23:09:43 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:09:43 +0330 لوریج http://baversion.com/terminologies/term/leverage http://baversion.com/terminologies/term/leverage Mon, 10 Dec 2018 23:06:54 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:06:54 +0330 شکست پس‌سازگاری http://baversion.com/terminologies/term/breaking-backwards-compatibility http://baversion.com/terminologies/term/breaking-backwards-compatibility Mon, 10 Dec 2018 23:04:06 +0330 Mon, 10 Dec 2018 23:04:06 +0330 گیت گیت یک سیستم کنترل نسخه یعنی ابزاری برای کنترل کد منبع (Source Code) است، بدین معنی که کلیه تاریخچه تغییرات در کد منبع برنامه نوشته شده توسط شما را در خود نگهداری می‌کند و هر زمان بخواهید می‌توانید تغییرات را بررسی کنید و در صورت نیاز به نسخه‌های قبلی برگردید، این ابزار به شدت در پروژه‌های گروهی مفید است. کلیه اطلاعات مربوط به گیت در پوشه‌ای با نام قرار .git می‌گیرند. http://baversion.com/terminologies/term/git http://baversion.com/terminologies/term/git Mon, 10 Dec 2018 22:56:32 +0330 Mon, 10 Dec 2018 22:56:32 +0330 استخراج ویژگی‌ها http://baversion.com/terminologies/term/feature-extraction http://baversion.com/terminologies/term/feature-extraction Fri, 30 Nov 2018 21:12:07 +0330 Fri, 30 Nov 2018 21:12:07 +0330